Binnen onze praktijk is Danielle te Kaat naast logopedist ook hooggevoeligheidsdeskundige.
Zij heeft hiervoor een speciale opleiding gevolgd en is aangesloten bij het netwerk van  Hooggevoelig Heel Gewoon, waar twee keer per jaar intervisiedagen plaats vinden. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden en coachen van hooggevoelige kinderen (en hun ouders) en volwassenen.

Kijk op http://www.gevoelvol.nl voor meer informatie over hooggevoeligheid en over Danielle zelf.

Indien er sprake is van een logopedisch probleem dan zal de hooggevoeligheid meegenomen worden in het logopedische traject. Indien er geen sprake is van een logopedisch probleem dan zal er een afzonderlijk coachingstraject gestart worden.