Voor wie is de Hanen oudercursus?
De Hanen oudercursus is voor ouders van kinderen met een taalachterstand of een taalontwikkelingsstoornis die het contact met hun kinderen willen verbeteren. Het gaat hier om kinderen die nog niet praten of in maximaal twee-woordzinnen spreken.

Wat is de Hanen oudercursus?
De Hanen oudercursus is een stap-voor-stapcursus om de communicatie met uw kind te verbeteren. Daarnaast helpt de cursus om de taalontwikkeling van uw kind te stimuleren. U leert in de cursus om de dagelijkse situaties bewust om te buigen tot ideale taalmomenten, aangepast aan het taalniveau van het kind op dat moment. Binnen de cursus wordt uitgegaan van de al aanwezige kennis en ervaring van de ouders, hun individuele leerstijlen, de zorgen en interesses van de ouders.

Het is plezierig als beide ouders deelnemen aan de cursus. Eventueel kan één ouder, samen met een andere volwassene die nauw betrokken is bij het kind, deelnemen.

Inhoud Hanen oudercursus.
De cursus bestaat uit een combinatie van 8 groepsbijeenkomsten en 3 huisbezoeken met video coaching . Tijdens de bijeenkomsten worden communicatieprincipes uitgelegd en geoefend. Met elkaar ontdekt u hoe de taalverwerving van uw kind verloopt en hoe u de communicatieprincipes thuis kunt toepassen.

Tijdens de drie huisbezoeken zullen wij samen met u bekijken in hoeverre u de theorie kunt toepassen in de omgang met uw kind en krijgt u concrete tips om het contact met uw kind te verbeteren. Dit doen wij met behulp van video-opnames en directe coaching.

Kosten
Alle verzekeringen vergoeden de Hanen-oudercursus, behalve DSW.
Voor de vergoeding  is een specifieke verwijzing van de huisarts of kinderarts nodig.
Om deel te nemen aan de cursus dient u het boek Praten doe je met z’n tweeën van Jan Pepper en Elaine Weitzman (groene kaft, ISBN 9789066659704) aan te schaffen, dit kan via de boekhandel of www.bol.com.

Cursusleider
De cursus wordt gegeven door 2 Hanen-gecertificeerde logopedisten: Johanneke Schraa en Adjo van Emous.

Informatieavond:  Woensdagavond 5 april 2017 van 19.30-21.30 uur.
Locatie: Zorgplein de Enk te Nunspeet
Cursusavonden: woensdag 24 mei, woensdag 31 mei, woensdag 21 juni, woensdag 28 juni, woensdag 30 augustus, woensdag 20 september, woensdag 27 september, woensdag 25 oktober. 
Informatie en aanmelden
Voor informatie of aanmelden kunt u een mail sturen naar info@balveluwe.nl of ons bellen op 0341-420573.